Lapsk vallhund

Trykk på bildene for å lese mer om våre hunder :)
 

♀ Raiddokas Vinha 

♀ Tahmores Aile Ille

 

 

♀ Tjakke's Naali

♀ Àrbbola's Chakka

 

 

♂ Keeza's Lunde Tulen Taika