P kull 2019 svensk lapphund

 

Mor: Monthe’s  Dayzi                             Far: Cahppes Okki

 

 

Monthe’s  Dayzi

Cahppes Okki

Reg nr

SE30689/2015

SE25232/2011

født

13.05.2015

03.01.2011

HD

B

A

Øyelyst

Intet påvist 2019

Inte påvist 2014

Pracd – pra

Fri

bører

Utstilling

Norsk og svensk utstillings champion

Norsd og internasjonal champion

Innavles verdi

1,3 %

Slektning verdi

100

122

 

SE25232/2011
Cahppes Okki

S40364/2004
Härkes Broder Mattis

S28919/2002 Cahppes Vinter

S39057/98 Härkes Vit-Tass

S42329/2008
Jambos Wizzla

S16097/2000 Cahppes Odin

S36956/2003 Jambos Elaysa

SE30689/2015

Monthea’s Daizy

HD:B

SE19243/2012

Lappbergets MR Lennon

S32227/2009 Aron

S62146/2004 Chappes Biella

SE32784/2010

Renlundens Åonalat-Ånya

S60563/2003 Norrviddens Tjuorek

S22913/2005 Renlundens Svarta Ullis

 


to uker 

Tispe 5

Tispe 4

Tispe 3

Tispe 2

Tispe 1

Gutt

 

13.03.2019

Daizy har fått 6 valper

5 jenter og 1 gutt

Klikk her for mer informasjon

 

14.03.2019